Ratten kunnen dragers zijn van virussen en bacteriën en vormen een risico voor de volksgezondheid van mensen en huisdieren. Ratten moeten dus bestreden worden. Helaas is het gebruik van het chemische rattenbestrijdingsmiddelen (rodenticiden) slecht voor het milieu. Bovendien worden ratten resistent tegen het middel als het veelvuldig gebruikt wordt. Daarom maakt Marandor Pest Control tegenwoordig gebruik van andere innovatieve methodes om ratten te bestrijden!

Buiten bestrijding

Voor de bestrijding van ratten buiten het pand plaatst Marandor Pest Control geurpalen om ratten te verdrijven; een natuurlijke vorm van bestrijding zonder gif. De palen scheiden een geur af die ratten niet kunnen verdragen. Hierdoor worden de ratten teruggedreven zodat hun habitat verkleind wordt. Hogere predatoren, zoals roofvogels, herstellen dan het evenwicht zodat u geen overlast van ratten meer ervaart. De resultaten van deze methode zijn tot nu toe erg positief.

De geurpalen zijn gevuld met een vloeistof. Deze vloeistof bestaat uit etherische oliën die een langdurige geur afstoten die de ratten afschrikt. De ratten gaan dus niet dood aan het middel. Het probleem wordt alleen op een natuurlijke manier verplaatst. Daarnaast is het middel ook voor mensen geheel onschadelijk voor de gezondheid en niet gevaarlijk voor de bodem en het grondwater. Het middel is helemaal biologisch afbreekbaar.

Binnen bestrijding

Vanaf 1-1-2023 gaat het IPM (geïntegreerd plaagdiermanagement) voor het binnen-gebruik van bestrijdingsmiddelen gelden. IPM houdt in dat eerst preventieve maatregelen worden genomen en dat er gewerkt wordt met niet-chemische methoden, voordat rodenticiden worden ingezet. Daarom heeft Marandor Pest Control voor de bestrijding van knaagdieren binnen het huis een bestrijdingsvloeistof ontwikkeld op biologische basis. Wij werken met een geur die plaagdieren verdrijft.

Milieuvriendelijke plaagdierbestrijding door Marandor Pest Control

Wij blijven ons inzetten voor een goede toekomst van de planeet. Daarom blijven wij ons ontwikkelen op het gebied van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. Wij streven er altijd naar om zo min mogelijk rodenticiden en chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten. Op deze manier levert Marandor Pest Control een bijdrage aan het verbeteren van het klimaat!

Nieuwe wetgeving per 1 januari 2023 bij het bestrijden van knaagdieren.

Op 1 januari 2023 wijzigt de wet- en regelgeving. Voor bedrijven geldt dat de professionele plaagdierbestrijder gecertificeerd moet zijn om chemische middelen te mogen gebruiken ter bestrijding van knaagdieren.

Chemische middelen ter bestrijding van knaagdieren mogen pas worden ingezet als een laatste stap in de beheersing van de ongedierteoverlast. Eerst moeten alle beschikbare preventieve en niet chemische maatregelen zijn ingezet en als dit niet het gewenste effect heeft opgeleverd, mag de bestrijder een korte periode, chemische middelen inzetten, mits deze een geldig certificaat IPM Knaagdierbeheersing heeft.

Marandor Pest Control is sinds mei 2022 in het bezit van benodigde certificaat. Meer achtergrondinformatie over deze wijzigingen kunt u terugvinden in het Handboek IPM Knaagdierbeheersing (HIK).

Stay Away

Inmiddels hebben wij een 2e onderneming onder de naam Stay Away BV. Het bedrijf bestaat uit de partners Petbedding en Marandor Pest Control.

Wij produceren een biologische vloeistof dat plaagdieren verjaagd!

Op buitenterreinen werken wij al een aantal jaren met geurpalen waaraan wij onze vloeistof toevoegen. Tot onze clientèle mogen wij een aantal voedingsbedrijven rekenen en hebben hier positieve resultaten. Ook hebben wij een middel om katten uit Uw tuin te houden. De vloeistof doodt niet af, maar verjaagd de dieren, zodat deze geen hinder meer vormen.

Ons product is dus breed inzetbaar en is geheel niet schadelijk voor mens , dier en milieu.

Een aantal opsommingen waarvoor ons product geschikt is:

  • aanpak rattenoverlast
  • aanpak muizenoverlast
  • aanpak overlast insecten
  • aanpak overlast steenmarter
  • aanpak overlast mol en woelrat
  • aanpak kattenoverlast

Inmiddels hebben wij ook terraspaaltjes ontwikkeld om insecten (zoals wespen) te verjagen.

Voor meer informatie: www.stayaway.shop